Danh bạ trên dopod C720W, chuyển sang E71 thế nào? Các bác giúp với.

dangkhoa0311

NHẬP HỘI
Em dùng C720W nhưng máy trục trặc quá nên chuyển sang dùng E71. Chết nỗi danh bạ lưu hết trong máy cũ rồi. Giờ chẳng nhẽ ngồi nhập tay cái danh bạ đó thì chết mất. Bác nào có cao kiến gì thì xin chỉ bảo với ạ. Em cảm ơn trước.:(:)(:)((
 

phamhien

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Em dùng C720W nhưng máy trục trặc quá nên chuyển sang dùng E71. Chết nỗi danh bạ lưu hết trong máy cũ rồi. Giờ chẳng nhẽ ngồi nhập tay cái danh bạ đó thì chết mất. Bác nào có cao kiến gì thì xin chỉ bảo với ạ. Em cảm ơn trước.:(:)(:)((

Bạn có thể dùng một số cách sau:
1. Dùng chương trình SIM Manager, copy toàn bộ danh bạ trên C720W vào SIM rồi chuyển SIM sang E71
2. Dùng chương trình Active Sync, đồng bộ tất cả danh bạ lên máy tính sau đó lại đồng bộ ngược lại từ máy tính vào E71 bằng chương trình Sync của Nokia(PC Suit thì phải).
 

Nxtson

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Quá đơn giản, dùng active syn đồng bộ dữ liệu với Outlook, sau đó đồng bộ ngược lại với E71 là xong.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top