Dành cho các bác TX: Enable chức năng RUNG của TX!!

5 Tháng sáu 2007 lúc 10:14
#1
Em chạy lên palmpowersups.com và tình cờ nhặt được cái này, không biết các bác biết hết chưa:

Tìm phần mềm Palm TX Vibrator drivers ở đây


Em cũng không rõ đây là vibrator có sẵn trong Palm TX hay là mod nữa:
Muốn biết Palm TX của mình có hay không, các bác xem hình này:
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday