[TOÀN QUỐC] đấu giá 03 bộ phát sóng wifi chuyên nghiệp aruba ap224- 3anten, chuẩn AC, hỗ trợ mesh-kt 22h00 ngày 3/2

Các thớt khác của neompx Lịch sử giao dịch của neompx (2)

Bài viết cần bạn xem thêm

Biết đến HHVN đâu cuối năm 2006 do anh trai @tuanhung1433 rủ rê, rồi đâm nghiện, đến cuối năm 2007 mới có tgian đăng ký nick để tham gia đấu giá, chờ đâu thử thách tận 6 tháng mới được tham gia mở bài đấu.
mới đó mà nhanh thật, qu ...
Top