Đấu giá logo - banner trong box mua bán

Các thớt khác của the220

the220

GẮN KẾT
Cá nhân tôi thấy đấu giá topic dính đã góp được một phần chi phí cho diễn đàn, admin có thể xem xét cho đấu giá logo hay banner trong box mua bán không? Chỉ trong box mua bán thôi, chắc cũng không ảnh hưởng xấu tới chất lượng của HHVN.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top