Dell studio 1450

Các thớt khác của dbinh

dbinh

NHẬP HỘI
Con 1450 của em dùng được một thời gian thì nó bị lỗi bluescreen, em xem nguyên nhân thì nó báo là tại file usbvideo.sys. Bác nào chỉ cho em cách khắc phục với.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top