[TOÀN QUỐC] ĐG gọng kính Wing collection,Dorso,Colla.KT22h41 ngày 27.6

Các thớt khác của Quyen Kenshin Lịch sử giao dịch của Quyen Kenshin (0)

Quyen Kenshin

GÂY DỰNG
Ms1.Gong Wing Collection
New nobox
Size 52-18-140
z3394292037440_a35c92a6fea2cbee3c03b2791f0ecbbc.jpg

z3394291995002_bb2f201000940a5aa615b0f91b120a29.jpg

z3394292222174_2fd060e86ec9e97593ad233de46cf0d9.jpg

z3394292181349_fb266cb33c5937785638e499865c5978.jpg

z3394292147299_a2f7f8bd99e61bceab33e49e2a38cecd.jpg

z3394292094293_f956543fc24d95334d42cebd163037a7.jpg

Ms2.Gọng Colla
New nobox
Size 4-21-137
TitanHinge
z3352652064142_c6e877a44032b335f670791a42959b69.jpg

z3352652073812_fd9f8381aa1dd6e52efdc034c7c6f698.jpg

z3352652098813_0ec3904aaa469e6604e77d1c608ad984.jpg

z3352652152815_616aa5a4c506eee08b8bfc47595097c3.jpg

z3352652078974_d1e291af82c4522705e7752ec5a31f39.jpg

z3352652075809_9b3948a669113dc1388658b6fd51c25a.jpgMs3.Gọng Droso
New nobox
Size 55-16-140
Full titanium
z3354738923008_f47202103af4da427211342ae2edd6cd.jpg

z3354738923116_694650b3f8f0469613c4ac4f4ae61298.jpg

z3354738928641_8ccd1cc602d4b1fe3f0c737f69f92175.jpg

z3354738957617_e4a1b2302beb0bd39a12519583be2552.jpg

z3354738987599_55a72de05b615196a5b66b2be91b983f.jpg

z3354738943893_52a9f774413dce2f0b63f1bf5d4daeec.jpg

z3354738932284_774010bbfcfdba60631c9bf48f9b1c57.jpgGiá khởi điểm ms1 =750k.Giá bán ngay 1200k(free ship gbn )
Giá khởi điểm ms2 =450k.Giá bán ngay 700k(free ship gbn )
Giá khởi điểm ms3 =450k.Giá bán ngay 700k(free ship gbn )
Bước giá: 10k trở lên
1k=1000đ
Thời gian kết thúc: 22h41 ngày 27 tháng 6 năm 2021. Mọi trả giá từ 22h42' đều không hiệu lực
Qui định:
- Theo luật mới của HHVN, bider để lại tên và số điện thoại cũng như địa phương cho lần đấu giá đầu tiên, không chấp nhận TTCK
- Không chấp nhận bài đấu giá có chỉnh sửa.
- Người thắng cuộc là người trả giá hợp lệ cao nhất.
- Hai người bỏ cùng một giá hợp lệ, người bỏ giá trước là người thắng.
- Trong vòng 1 tiếng từ trước giờ kết thúc đến lúc kết thúc nếu diễn đàn không vào được , kết quả phiên đấu giá sẽ tùy theo quyết định của chủ topic.
- Người thắng cuộc nhận hàng tại Hà Nội, ngoài Hà Nội vui lòng chịu phí ship (hỗ trợ phí ship rẻ nhất,nhanh nhất thông qua GHTK)
- Mọi chi tiết khác tuân thủ theo nội quy của Handheld:http://www.handheld.com.vn/pages/mua-ban-dau-gia/
Quyền
0 9 6 6 3 9 4 1 4 0.có viber,zalo
Hà Nội
 

CSM

NHẬP HỘI
Ms1.Gong Wing Collection
New nobox
Size 52-18-140
z3394292037440_a35c92a6fea2cbee3c03b2791f0ecbbc.jpg

z3394291995002_bb2f201000940a5aa615b0f91b120a29.jpg

z3394292222174_2fd060e86ec9e97593ad233de46cf0d9.jpg

z3394292181349_fb266cb33c5937785638e499865c5978.jpg

z3394292147299_a2f7f8bd99e61bceab33e49e2a38cecd.jpg

z3394292094293_f956543fc24d95334d42cebd163037a7.jpg

Ms2.Gọng Colla
New nobox
Size 4-21-137
TitanHinge
z3352652064142_c6e877a44032b335f670791a42959b69.jpg

z3352652073812_fd9f8381aa1dd6e52efdc034c7c6f698.jpg

z3352652098813_0ec3904aaa469e6604e77d1c608ad984.jpg

z3352652152815_616aa5a4c506eee08b8bfc47595097c3.jpg

z3352652078974_d1e291af82c4522705e7752ec5a31f39.jpg

z3352652075809_9b3948a669113dc1388658b6fd51c25a.jpgMs3.Gọng Droso
New nobox
Size 55-16-140
Full titanium
z3354738923008_f47202103af4da427211342ae2edd6cd.jpg

z3354738923116_694650b3f8f0469613c4ac4f4ae61298.jpg

z3354738928641_8ccd1cc602d4b1fe3f0c737f69f92175.jpg

z3354738957617_e4a1b2302beb0bd39a12519583be2552.jpg

z3354738987599_55a72de05b615196a5b66b2be91b983f.jpg

z3354738943893_52a9f774413dce2f0b63f1bf5d4daeec.jpg

z3354738932284_774010bbfcfdba60631c9bf48f9b1c57.jpgGiá khởi điểm ms1 =750k.Giá bán ngay 1200k(free ship gbn )
Giá khởi điểm ms2 =450k.Giá bán ngay 700k(free ship gbn )
Giá khởi điểm ms3 =450k.Giá bán ngay 700k(free ship gbn )
Bước giá: 10k trở lên
1k=1000đ
Thời gian kết thúc: 22h41 ngày 27 tháng 6 năm 2021. Mọi trả giá từ 22h42' đều không hiệu lực
Qui định:
- Theo luật mới của HHVN, bider để lại tên và số điện thoại cũng như địa phương cho lần đấu giá đầu tiên, không chấp nhận TTCK
- Không chấp nhận bài đấu giá có chỉnh sửa.
- Người thắng cuộc là người trả giá hợp lệ cao nhất.
- Hai người bỏ cùng một giá hợp lệ, người bỏ giá trước là người thắng.
- Trong vòng 1 tiếng từ trước giờ kết thúc đến lúc kết thúc nếu diễn đàn không vào được , kết quả phiên đấu giá sẽ tùy theo quyết định của chủ topic.
- Người thắng cuộc nhận hàng tại Hà Nội, ngoài Hà Nội vui lòng chịu phí ship (hỗ trợ phí ship rẻ nhất,nhanh nhất thông qua GHTK)
- Mọi chi tiết khác tuân thủ theo nội quy của Handheld:http://www.handheld.com.vn/pages/mua-ban-dau-gia/
Quyền
0 9 6 6 3 9 4 1 4 0.có viber,zalo
Hà Nội
Ms3 ngang kính bao nhiêu bác?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Tình hình là mình có mua hàng pin bên nó, nó tả không chính xác làm mình chuyển khoản nó 100%, sau khi vừa ck xong & ngay 5 phút sau mình nhắn hỏi nó lại tình trạng pin, mới biết pin không đúng với yêu cầu mình cần mua & nói nó kh ...
Top