[TOÀN QUỐC] ĐG máy đọc sách màn hình màu Onyx, gymbal DJI om4, kt 22:22, 06/04/2022

Các thớt khác của Rossonero224 Lịch sử giao dịch của Rossonero224 (0)

DUND

GÂY DỰNG
Hướng dẫn mình cài con gg nest hub 1 nhé
 

Rossonero224

GÂY DỰNG
Hướng dẫn mình cài con gg nest hub 1 nhé
Bác cắm nguồn, reset em ý bằng cách ấn giữ 2 nút tăng giảm âm lượng trong vòng 10s, khi nào nó confirm reset thì làm theo ah.
Sau khi reset xong, bác bật app Google Home trên điện thoại, chọn : setup new device để điện thoai tự tìm và setup gg nest cho bác.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bác úp thêm thông tin review vào post nữa thì tuyệt
nghĩa là sao bác nhỉ
Top