Disable scripts

Các thớt khác của thien

thien

GÂY DỰNG
Tôi phải disable script mới xem được nội dung các chủ đề. Vd: chủ đề "Tẩy chay K+..." trên cộng đồng online. Không thì báo lỗi và treo trình duyệt.
?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top