Disk Order v3 - Total Commander cho Mac

genie_vn

GÂY DỰNG
Dùng nhiều Windows và Linux nên quen với các chương trình kiểu Norton Commander, Midnight Commander hay Total Commander, đổi sang Mac tìm thấy thằng này đáp ứng rất tốt nhu cầu của em, share cho bác nào cần :)

diskorder..png

Tải về
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top