Đọc file XML

truonglekhanh

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
#1
Mình viết chương trình đọc nội dung file XML (chạy và test trên emulator), file XML được chép vào cùng thư mục của file EXE (debug\bin) rồi, nhưng khi chạy chương trình thì bị báo lỗi "Không tồn tại file", các bạn giúp mình với.

Code :
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim lData As New DataSet
MsgBox(System.IO.File.Exists("Test.xml"))
lData.ReadXml("Test.xml")
DataGrid1.DataSource = lData.Tables(0)
End Sub

Mình bị báo lỗi System.IO.FileNotFoundException ở dòng lData.ReadXml("Test.xml")

Mình thử thêm dòng MsgBox(System.IO.File.Exists("Test.xml")) để kiểm tra có tìm thấy file không thì được kết quả là false

Các bạn giúp mình với!
 

DigitalWorld

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#2
Tốt nhất nên chạy trên device để test (bạn dễ kiểm tra đường dẫn hơn). Theo mình nghĩ nó báo lỗi đúng đó chứ, có lẽ đường dẫn bạn đã chỉ sai.

Chỗ này

...ReadXML("Test.xml")

có khi phải là

...ReadXML("\Test.xml") thì phải (trong trường hợp này system sẽ hiểu là file xml của bạn nằm ở thư mục \Windows\ gốc).

Nếu bạn vẫn thấy báo lỗi không đúng thì bạn phải khai báo rõ đường dẫn, ví dụ ReadXML("\Program Files\Yourapplication\Test.xml")
 

mkford

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#4
Khi bạn chạy ở chế độ debug, thậm chí release Current Path không phải lúc nào cũng ở thư mục thực thi, về nguyên tắc để chạy chính xác trong mọi trường hợp bạn nên đặt biến là đường dẫn tới file, khi đó chương trình sẽ linh hoạt hơn và không còn báo lỗi không tồn tại, hoặc là bạn để file trong các thư mục hệ thống, dạng \Windows, \My Documents chẳng hạn, các thư mục này bạn hoàn toàn có thể call để lấy ra từ namespace system.
Chúc thành công!
 

truonglekhanh

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
#5
Cảm ơn các bạn nhiều!
Mình đã làm được bằng cách add các file vao resource. Trìình biên dịchsẽ chép các file này vào cùng thư mục với file exe (Trong emulator). Lúc này ta có thể biết path của nó rồi, do đó việc đọc file đã được thực hiện dễ dàng!
 
#6
Cảm ơn các bạn nhiều!
Mình đã làm được bằng cách add các file vao resource. Trìình biên dịchsẽ chép các file này vào cùng thư mục với file exe (Trong emulator). Lúc này ta có thể biết path của nó rồi, do đó việc đọc file đã được thực hiện dễ dàng!

Bạn có thể nói rõ hơn được không, mình cũng gặp vấn đề khi đọc File Xml trong PPC, nó cứ báo không tìm thấy.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Đơn giản thế! Hic, tưởng android giờ an toàn được như ios rồi chứ. :(
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top