Đọc xong bài viết này kinh hàng sách tay quá T_T

Các thớt khác của lqminh176

lqminh176

{Chicken_Pro}
GẮN KẾT
GÂY DỰNG

bb_tanphu

Kết nối thành công!
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đọc xong thấy mở mang tầm mắt, điện thoại mà tính bằng ký mới ghê! Y như mua rau...

@09-09-09: kiếm cho đủ Thanks 9 Thanked 9Times in 9 Posts và rep power 9 luôn cho đủ bộ. :D
 

ngheo_vuot_kho

GÂY DỰNG
ăc, kái này phải xem xét lại mấy anh bán đt mà bao bung xem main đây, biết đâu lại lấy thứ nước j đó xịt xịt rùi chà chà để thành main như mới thì chếttttttttt
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top