Đồng bộ HTC Imagio với PC

luyen_ub75

Chơi là chính!
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bạn cái Activesync trên máy tính để có thể động bộ và cài các app cho nó nhé....................
 

dragon_tudvn

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bạn cái Activesync trên máy tính để có thể động bộ và cài các app cho nó nhé....................

Vụ này còn tùy bác chủ dùng win vista/win7 hay winxp nhé ;)
Nếu win vista hoặc win7 thì vào microsoft.com hoặc download.com down về phần mềm Windows Media Center Sync
 

pntan

Big Bear
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
có một cách nữa là đa số các file .exe này đều bung được và chứa file .cab. Bạn chỉ cần chép file cab này lên cài trên ppc là ok :), có thể dùng Winrar, 7-zip để bung, tốt hơn nữa là UniExtract :)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top