Đồng hồ Android có kết nối hết được các thiết bị android không các bác?

Các thớt khác của linh thần

Luke Skywalker

NHẬP HỘI
Hình như được hết á bác
 

cold214

Le ve ku xe
MÁY HỎNG
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Cá nhân đã dùng qua kha khá smartwatch. Thấy đều chiến ddc tốt trên điện thoại android. Miễn cấu hình cao chút
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top