[HCMC] Đồng hồ Swatch black coat, Ice watch white, BR dây nato

Các thớt khác của TOTS2022 Lịch sử giao dịch của TOTS2022 (0)

TOTS2022

NHẬP HỘI
1. Đồng hồ Swatch Black Coat, model G212,
Ngoại hình khá;
Size: 40mm
Máy: Quartz
Model: YCB4019AG
✅
Nobox, hoạt động bình thường
Cam kết hàng chính hãng
Lưu ý: dây cho thằng cháu đeo giờ nó mập quá kiếm dây lại ko ra nên dây rất bé người lớn mang ko vừa, mua về thay dây da, dù hay dây hãng vào nha các bác
B nào cần thêm hình IB mình nhé
GI.Á: 400k

ĐT: 08888 08095
Quận 5 HCM

swatch 1  ycb4019ag.jpg


2
2.Đồng hồ unisex BR thương hiệu CH Pháp, model G212, máy quartz Nhật lắp ráp tại Singapore PC21S.
Ngoại hình mới tinh kèm seal dán màn và đít;
Size: 40mm
Máy: Quartz Japan
Model: G212
Nobox, hoạt động bình thường

GI.Á: 600k
B nào cần thêm hình IB mình nhé

3.Đồng hồ Ice watch forever - White
Ngoại hình khá;
Size: 40mm
Máy: Quartz Japan
Model: Ice watch forever - White
Nobox, hoạt động bình thường

GI.Á: 500k
ice watch forever - White .jpg

ice watch forever - White đít 2.jpg

ice watch forever - White đít.jpg


Liên hê:
ĐT: 08888 08095
Quận 5 HCM
 
Last edited by a moderator:

Bài viết cần bạn xem thêm

Chắc do đầu tư nhiều về các mảng truyền thông nên thường sẽ được để ý hơn
Top