Download Tuxera NTFS 2018 – Phần mềm đọc ghi NTFS hàng đầu cho MAC

#1
download-Tuxera-NTFS.jpg

Tuxera NTFS 2018 là một tiện ích để đọc và ghi trên các ổ đĩa NTFS trong Mac. Như bạn đã biết, Mac OS sử dụng hệ thống tệp riêng của mình, vì vậy nếu bạn có một hệ thống chạy đồng thời trên cả Windows và Mac hoặc nếu bạn kết nối ổ cứng với hệ thống có ổ NTFS, thì bạn có thể mở và đọc nó. Các ổ đĩa này nằm trong Mac OS. Trên thực tế, có khả năng hạn chế để đọc nội dung của các ổ đĩa này, nhưng bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ loại giao dịch dữ liệu nào với ổ đĩa đó, ví dụ, bạn không thể sao chép hoặc chỉnh sửa tệp trong đó và .... Do những hạn chế này, có một số chương trình khác nhau cho mục đích này, mà tuxera NTFS được coi là một trong những chương trình tốt nhất trong lĩnh vực này. Có thể bạn sẽ cần Pixelmator Pro

Download here
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday
Top