Dư liệu từ điển Lingvo

dtnni

"CHIÊN DA"
THÀNH VIÊN DANH DỰ
Kin Kin có data dictionary Nga <> Viet đó bạn. Nhưng chỉ khoảng hơn 30000 từ thôi.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top