Dùng flashget như thế nào???

Các thớt khác của tezuka
#1
Các bác cho em hỏi: em dùng IE ở cty thấy phải đặt trong LAN setting/Proxy server một cái địa chỉ xxx.xxx.xxx.xxx, truy cập vào các trang web thấy bình thường, duy nhất chỉ có cái là không thể nào dùng Flashget để download bất cứ cái gì được. Ở nhà em dùng internet không phải khai bao địa chỉ gì hết, flashget down được bình thường. Không biết phải setting cho flashget thế nào để dùng được ở cơ quan ah các bác, xin chỉ giúp với, chứ không em cứ phải lưu đường dẫn vào, tối lại mang máy tính về nhà down, oải quá.
 

Bài viết cần bạn xem thêm
ko giống xe máy, vận hành xe hơi cần có thời gian và hiểu biết mới có thể điều khiển xe thành thạo và an toàn.


Lazada Vietnam Master card on Monday
Top