Dùng headset của 6365

smallgent

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hôm rôi có ông bạn cắc cớ hỏi là nếu dùng cái headset có dây của 6365 thì khi có đt đến thì làm sao mà trả lời được vì 6365 kô có chức năng tự động trả lời, chẳng lẽ đang chạy xe phải dừng lại để bấm trên máy trả lời hay sao? Thế thì bất tiện quá. Có Bác nào có cao kiến gì chia sẻ với nhé. Thanks. :((
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top