Dùng IBM T43 thì khóa bàn phím Win ở đâu ?

Các thớt khác của Chuotdong
Lazada Vietnam Master card on Monday