Dùng trình gì để chạy file *.swf trên PPC?

PPC user

GÂY DỰNG
Các bác cho hỏi trên PPC thì dùng chương trình gì để chạy file có đuôi .swf (file Flash)? Trên PC thì dùng Internet Explorer, phải không các bác? Thanks.
 

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bạn dùng Bryht Flash Player 2.0 (Landscape full-screen mode), nếu cần thì PM cho mình địa chỉ mail mình gửi cho

À quên! Phải có Macromedia Flash for PPC cái đã.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top