e-Mail of the Year (Fun)

Các thớt khác của sykes

sykes

Xì ke...
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hôm nay em nhận được cái Spam Mail này, lẽ thường là em xoá ngay, nhưng hôm nay mở reading-pane của Outlook nên vừa click vô là nó mở luôn.

Đọc lướt mấy dòng đầu thì thấy buồn cười quá, đọc tiếp thì thấy...càng buồn cười. Cái này chắc là sản phẩm của Google Translate :)):)):))

Nguyên văn:

Kính thưa, tôi tên là Tina Jama và tôi 22 năm cô gái. Tôi đã viết cho bạn Trước đó tôi muốn biết bạn Bởi vì lãi hồ sơ của bạn tôi rất nhiều. Tôi có muốn biết bạn và nhận biết bạn. Tôi có cái gì đó rất quan trọng để cho bạn biết. Xin vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ email của tôi, (tijama0005@yahoo.com), hoặc bạn có thể gửi cho tôi e-mail của bạn tôi để cho bạn biết thêm về bản thân mình và gửi cho bạn hình ảnh của tôi. Bye Email Tina (tijama0005@yahoo.com)

Dear, my name is Tina Jama and I am 22 years girl. I have written to you before that I want to know you because your profile interest me so much. I would like to know you and get to know you. I have something very important to tell you. Please contact me at my email address, which (tijama0005@yahoo.com), or you can send me your e-mail me to tell you more about myself and send you my photos. Bye Email Tina (tijama0005@yahoo.com)
 

tuanibt

Siêu dự bị
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
I have something very important to tell you. Please contact me at my email address,(tijama0005@yahoo.com)[/I]
Tiếp theo cái quan trọng là tôi nắm giữ 1 tài sản khổng lồ của 1 tỷ phú nào đó, và đề nghị share với bạn với điều kiện là bản phải gửi vào tài khoản xyz nào đó 1 số tiền xxxxx$ để bạn có thể nhận được 1 số tiền là xxxxxx$. Chúc bạn may mắn
 

sykes

Xì ke...
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ôi dào, việc nó có sở hữu gì gì thì kệ nó thôi bác à. Vấn đề là ngữ pháp tiếng Việt siêu lủng củng, mà 1 cỗ máy, hay phần mềm dịch thuật nào đó thực hiện. :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top