EasyHelper Contact + SMS Backup 1.2

21 Tháng tám 2007 lúc 10:16
#1
Backup và Restore contact, SMS rất dễ, exprot ra nhiều dạng file khác nhau
(Data file, Text file, CSV file, etc.). Đặc biệt có khả năng backup và restore contact trong SIM!

Bản này không cần đăng ký!
Introduction
EasyHelper Contact + SMS Backup is the best contacts and SMS management product. It helps you backup and restore contacts and SMS.

With it, you can easily do the following things:

Export contacts on phone memory and SIM card to a file.
Import phone and SIM contacts from the previous file.
Export SMS to a file.
Import SMS from the previous file.
Copy contacts from SIM card to phone memory.
Features:

Very easy to use.
Contextual help file.
Export many types of file format (Data file, Text file, CSV file, etc.).
Support customizable backup and restore.
Support all SMS default folders (Inbox, Outbox, Drafts, Deleted, Send) and custom folders.
Support unlimited subfolders.
Support unlimited SMS and contacts backup/restore.
Support landscape mode and square screens.
Support sort function. Ascending/Descending by Date&time or Sender/Recipients name.
System Requirements
Platform: Pocket PC 2002/2003/2003SE/5.0

Memory: 1MB minimum


DOWNLOAD HERE
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bảng giá xe Mercedes mới nhất tháng 09/2018

Thương hiệu xe sang duy nhất có nhà máy tại Việt Nam - Mercedes-Benz có thế mạnh về giá bán khi thuế nhập khẩu linh kiện chỉ khoảng 30%, so với các mức thuế nhập khẩu xe nguyên c ...
Lazada Vietnam Master card on Monday