Em có khoảng 1000-1200USD, muốn mua con Laptop, các bác tư vấn giúp.

Các thớt khác của nguyennnt

Bài viết cần bạn xem thêm

hình anh rất đẹp, cảm ơn sự chia sẻ của bạn
Lazada Vietnam Master card on Monday