em muốn đăng ký tên miền

Các thớt khác của neompx

mkford

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng ba 2007 lúc 22:29
#3
Bạn có thể đăng ký tên miền(domain name) với các nhà cung cấp dịch vụ Internet ( FPT, VNN , Viettel ), cụ thể xem tại web site của các nhà cung cấp đều có hướng dẫn cụ thể, hoặc vào đăng ký online qua đây https://www.dot.vn/vnnic/VN/vnnic/domainregistration.jsp
Ngoài ra đăng ký của các nhà cung cấp tên miền nước ngoài nếu bạn có thẻ thanh toán quốc tế !
 
  Nội dung tương đồng Khu vực Trao đổi Ngày
Lam Sơn HANDHELD CAFÉ 2
Bienlang18 HANDHELD CAFÉ 11

Nội dung tương đồng

Bài viết cần bạn xem thêm

I have owned multiple DS systems all the way up to the 3DS in 2012, as well as a few others like the PSP. I stopped playing a few years ago and would like to get back into things but I really don't know which direction to go in. The 3DS library certa ...
Lazada Vietnam Master card on Monday