Em up ROM 02 NEO nhầm nên Đơ rùi

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Việc up rom cho Neo gặp rất nhiều rủi ro từ Unlock CID qua công cụ HardSPL chưa hoàn chỉnh cho tới sử dụng công cụ RUU tương ứng với Chip G3/4 thiết bị mình đang dùng, bạn kiểm tra xem máy của mình còn đưa được về Bootloader hay không thì dùng bản Ship ROM hoặc bản NoVender Up lại là ổn. Nên sử dụng JumpSPL sau này muốn nâng cấp ROM vì độ an toàn cao
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top