ENTOURAGE- Làm sao để set RECEIPT (hay Receiving Notification) cho email?

hungdu

Viết 999 bài thôi...
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ai sử dụng email có thể đều đã quen với việc set receipt (biên nhận) hay receiving notification (thông báo email đã được nhận). Cái này phần nào giống như cái Delivery Notification của SMS (nói thế cho dễ hình dung).

Ở Windows OS, làm đều này thật đơn giản với MS Outlook. Tuy Mac Office 2008 được xem như chuyển thể cho Mac OS và Entourage thì tương đương với MS Outlook, nhưng để SET cái RECEIPT trên Entourage thì không có!!!!~X(

Nói thêm về chức năng này: nó được sử dụng để thông báo người nhận đã "đọc" qua email của bạn gửi vào lúc nào. Tuy nhiên nếu người nhận từ chối gửi receipt thì bạn cũng không nhận được gì.

Vậy set nó cho entourage thế nào? Hãy theo các bước sau:
1 - Run Entourage.
2- Mở menu Tools/ Accounts...
3- Mở email Account của bạn (double click)...
4- Chọn tab Options...
5- Phía dưới bạn sẽ nhìn thấy mục Additional Headers, bạn thêm mục Disposition-Notification-To vào bên cột Headers. Mục Value bạn thêm vào email mà bạn đang dùng.

Tuy nhiên, theo MVP của MS, cái RECEIPT này là không thiết thực và hiệu quả vì có thể các chương trình email (mail client) không thiết kế chức năng này (Entourage là 1 ví dụ). Và đó là lý do Entourage (thiết kế sau MS Outlook) đã bỏ chức năng này.

(source: Entourage Help Page)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Biết đến HHVN đâu cuối năm 2006 do anh trai @tuanhung1433 rủ rê, rồi đâm nghiện, đến cuối năm 2007 mới có tgian đăng ký nick để tham gia đấu giá, chờ đâu thử thách tận 6 tháng mới được tham gia mở bài đấu.
mới đó mà nhanh thật, qu ...
Top