F1: đổi PIN & PIN2

dechequan

GÂY DỰNG
Anh em chỉ giúp, mình muốn đổi PIN & PIN 2 --> có cách nào cưỡng chế được ko nhỉ. Thank you.
 

phamhien

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Anh em chỉ giúp, mình muốn đổi PIN & PIN 2 --> có cách nào cưỡng chế được ko nhỉ. Thank you.

Bạn nói rõ hoơ xem nào. Đổi PIN của SIM à? SIM có PIN mặc định, bạn cứ việc nhập PIN đó rồi đổi sang PIN mới là OK
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top