Favorite People Plug-in v0.98 Beta: Tạo danh bạ ưa dùng trên Titanium

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Một plug-in nhỏ gọn cho giao diện của Titanium sẽ giúp bạn hiển thị danh sách các cá nhân trong bạ hay sử dụng, bạn có thể vuốt sang trái hoặc phải để chuyển đổi danh bạ, bấm để xem thông tin chi tiết hoặc gọi điện trực tiếp từ đây.

  • Plug-in chỉ hỗ trợ WM6.5
  • Hỗ trợ màn hình VGA, WVGA, QVGA, WQVGA và màn hình vuông QVGA
  • Yêu cầu cài đặt .Net Compact Framework 2.0 trở lên
Thông tin chi tiết bạn có thể xem tại http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=506221
 

Attachments

  • ATContacts v0.98.zip
    122.2 KB · Đọc: 12

Lo_Xa

Không phải Mod
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Cám ơn maianhtungsten nhiều, hi vọng có thêm nhiều plugin cho Titanium vì đã chuyển sang 6.5 roài.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chắc do đầu tư nhiều về các mảng truyền thông nên thường sẽ được để ý hơn
Top