Feather Brushes for Photoshop

Các thớt khác của huyenkawaii

huyenkawaii

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI


Download về đặt file .abr trong folder Brushes
Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Presets\Brushes

Mã:
http://www.mediafire.com/?lhbb2znxtln
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top