File .DAT

Các thớt khác của whamy04

whamy04

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#1
Có mấy file *.DAT lấy từ trong thư mục Profile của Yahoo Mesenger.Biết là đó là các file lưu cuộc trò chuyện chat.Nhưng đem sang máy khác đọc không được ( Notepad, Word ).Chỉ có dùng chính máy đó mở bằng Y!M mới đọc được khi kết nối Internet.Có cách nào khác không?
 
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top