File Explorer Extension v2.06 Mở rộng chức năng quản lý File, đã hỗ trợ WM6.5

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Như ta đã biết, đây là một công cụ mở rộng, hiệu chỉnh thêm nhiều tích năng cho File Explorer sẵn có trên Windows Mobile, nó không phải là một ứng dụng riêng mà như một Plugin mở rộng cho File Explorer. Bạn có thể duyệt các thư mục dưới dạng cây nhánh, phân loai xếp sắp tên file, kích thước, hiển thị Icon file, cho phép xep trước hình ảnh dưới dạng thu nhỏ, hỗ trợ mở tệp tin với sự lựa chọn ứng dụng. Đặc biệt phiên bản 2.06 đẫ trợ WM6.5


Ảnh từ pocketnow

Thông tin chi tiết tại http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=421723
 

Attachments

  • File Explorer Extension v2.06.zip
    19.3 KB · Đọc: 62

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top