Firefox 3.5.5 Candidates Build 1

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
Đây là phiên bản "ứng cử" của cộng đồng Tester đưa ra thử nghiệm trước khi Mozilla phát hành bản Final.

Bạn nào muốn thử nghiệm thì tải về:

Bản tiếng Anh: http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla....es/build1/win32/en-US/Firefox Setup 3.5.5.exe

Bản tiếng Việt: http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla....dates/build1/win32/vi/Firefox Setup 3.5.5.exe
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top