Firefox 3.5.5 Candidates Build 1

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
Đây là phiên bản "ứng cử" của cộng đồng Tester đưa ra thử nghiệm trước khi Mozilla phát hành bản Final.

Bạn nào muốn thử nghiệm thì tải về:

Bản tiếng Anh: http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla....es/build1/win32/en-US/Firefox Setup 3.5.5.exe

Bản tiếng Việt: http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla....dates/build1/win32/vi/Firefox Setup 3.5.5.exe
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top