Firefox 3.7 Alpha 2 Portable Edition - Test Versions

Các thớt khác của phamhuan

phamhuan

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Đây là phiên bản thử nghiệm mới nhất của trình duyệt FireFox


Tuy nhiên, theo Mozilla thì phiên bản Firefox 3.7 Alpha 2 được phát triển trước tính năng Gecko 1.9.3 (được xác định xuất hiện trong Firefox 3.7 bản chính thức) nên hãng khuyến cáo phiên bản thử nghiệm này chỉ phù hợp với đối tượng là các nhà phát triển với mục đích thử nghiệm mà thôi, người dùng cuối không nên mạo hiểm sử dụng.

Dưới đây là một số tính năng đáng giá ở Firefox 3.7 Alpha 2.

- Được trang bị công nghệ WebGL, tuy nhiên nó mặc định được tắt đi, người dùng có thể kích hoạt trong mục Preferences.

- Hỗ trợ công nghệ CSS Transitions nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ những hình ảnh động một cách tốt nhất.

- Hỗ trợ công nghệ SMIL Animation. Tuy nhiên, một số thuộc tính vẫn đang được phát triển.

- Tăng cường khả năng hỗ trợ giao thức web HTML5

- Ngoài ra, chương trình cũng tăng cường khả năng hỗ trợ một số công nghệ mới; chúng bao gồm: getClientRects, getBoundingClientRect, mozMatchesSelector API, setCapture, releaseCapture, HTML5 History.pushState(), History.replaceState() và -moz-image-rect.

Download : http://tinypaste.com/f0da6
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top