flow Bubbles screen saver 3.17 màn hình chờ cực đẹp

Các thớt khác của manhcuonge61

manhcuonge61

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
"Một bảo vệ màn hình, bong bóng duyên dáng trong suốt chảy trên màn hình."
flow Bubbles screensaver is so beautiful.​
bảo vệ màn hình dòng chảy Bubbles như vậy là đẹp.
When run, charming transparent bubbles flowing on the screen.​
Khi chạy, bong bóng duyên dáng trong suốt chảy trên màn hình.
you can replacement bubbles num, bubbles size, credentials picture.​
bạn có thể thay thế bọt num, kích thước bong bóng, chứng hình ảnh.
Also dulcet chime sound playing when the flowBubbles run.​
Cũng kêu vang âm thanh êm tai chơi khi flowBubbles chạy.
you can position pictures into bubbles.​
bạn có thể vị trí hình thành bong bóng.
This bubbles screensaver is defined as a advanced version of vista bubbles.​
Bong bóng bảo vệ màn hình này được định nghĩa là một phiên bản nâng cao của bong bóng vista.
This bubbles screensaver has more power functions.​
Điều này có chức năng bảo vệ màn hình bong bóng nhiều quyền lực hơn.Features:​
Các tính năng:
Transparent 3D bubbles screensaver.​
Minh bạch bong bóng bảo vệ màn hình 3D.
You can choose bubbles shape as soap bubbles, heart bubbles, glass Frame .​
Bạn có thể chọn hình dạng như bọt bong bóng xà phòng, bong bóng trái tim, kính Frame.
This bubbles screensaver can change background pictures with slide showing.​
Bong bóng bảo vệ màn hình này có thể thay đổi hình nền với hiển thị trang trình bày.
You can use the default image, desktop image or select a picture as background.​
Bạn có thể sử dụng hình ảnh mặc định, hình ảnh máy tính để bàn hoặc chọn một hình ảnh như là nền.
User friendly interface.​
Giao diện thân thiện.
Possibility to setup the user defined effects.​
Khả năng thiết lập người dùng xác định tác dụng.
3D style bubbles screensaver.​
3D kiểu bong bóng bảo vệ màn hình.
Can choose number of bubbles, define how many bubbles will disappear when flow bubbles screensaver run.​
Có thể chọn số lượng bong bóng, xác định các bong bóng có bao nhiêu sẽ biến mất khi bong bóng bảo vệ màn hình dòng chảy chạy.
Can Change size of bubbles (tiny to huge).​
Có thể thay đổi kích cỡ của bong bóng (nhỏ đến lớn).
Add mask to the picture in bubbles.​
Thêm mặt nạ cho hình ảnh trong bong bóng.
Can select if the bubbles have a shadow or not.​
Có thể chọn nếu các bọt có một bóng tối hay không.
The sound effect(Oriental tones).​
Các hiệu ứng âm thanh (Oriental tấn).
the sound is play when bubbles hit each other.​
âm thanh được phát khi bong bóng trúng nhau.
If you don't like, you can turn it off from settings dialog.​
Nếu bạn không thích, bạn có thể tắt nó từ hộp thoại thiết lập.
Background switch to flow bubbles screensaver.​
Background chuyển sang dòng bong bóng bảo vệ màn hình.
Many people call it as full version of vista bubbles.​
Nhiều người gọi nó là phiên bản đầy đủ của các bong bóng vista.
bạn có thể tải về miễn phí tiết kiệm dòng màn hình Bubbles 3,17 bây giờ.

link download:
http://www.pblsoft.com/flowBubbles/down/setup(flowBubbles).exe

nguồn:www.brothersoft.com/flow-bubbles-screen-saver-69406.html
 

Bài viết cần bạn xem thêm

HEPA - viết tắt của High Efficiency Particulate Air (bộ lọc không khí hiệu suất cao) là một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc không khí.
Màng lọc khí HEPA được phát triển vào những năm 1940 bởi Ủy ban năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ với ...
Top