Font cho bộ tự điển KInKin

nbqvdp

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Các bạn có biết bộ tự điển KinKin họ dùng loại font nào, máy tôi khi dịch ra tiếng Việt toàn là ra mã không à. Thank
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Em có đấu giá tại đây. Winner từ chối không nhận hàng nói là bib cho vui
Top