Freeware :: Mở rộng chức năng hardware button của HTC với AE Button Plus

oh_my_god

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
AE Button Plus là tiện ích hoàn toàn miễn phí giúp mở rộng chức năng của các button (phần cứng) của một số sản phẩm HTC như Himalaya/Alpine/Magician...
Tính năng chính:


- Remap each standard hardware button to 2 or 3 "virtual", simulated via double or triple clicks.

- Use volume slider to simulate Up/Down direction keys or create additional "virtual" hardware buttons.

- Remap Red and Green phone buttons to 1,2 or 3 hardware buttons each.

Các dòng máy tương thích:

- HTC Himalaya: O2 XDA II, I-Mate PocketPC, T-Mobile MDA II, QTek 2020.

- HTC Andes: O2 XDA2 IIi, I-Mate PDA2 (Not PDA2k), QTek 2020i.

- HTC Magician: O2 XDA mini, I-Mate JAM, T-Mobile MDA Compact, QTek S100.

Chú ý : Không được cài lên những dòng máy không tương thích (không có list đưa trên)

Link: http://ae.inc.ru/aebplus_t.html

Chúc vui !!!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top