FREEWARE vô hiệu button Answer & Ignore trên Samsung i8000

baobinh

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Samsung i8000 có nút Answer & Ignore quá nhạy, nên nhiều khi bỏ trong túi khi có cuộc gọi tới, không muốn trả lời lời lại bốc nhầm nút Answer, còn muốn trả lời thì lại bốc nhầm nút Ignore. Nay có 1 freeware làm vô hiệu các nút Answer & Ignore khi có cuộc gọi đến, chỉ trả lời hoặc không bằng nhấn vào chử Answer hoặc Ignore trên màn hình cảm ứng để trả lời hoặc từ chối.
Cài vào main memory nhé

View attachment vangrieg_InCall_Lock.zip
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top