game Ai là triệu phú

Các thớt khác của colau412

colau412

NHẬP HỘI
Tôi đã nhắn tin đến 8788 để đăng ký gói câu hỏi 002 của game Ai là triệu phú và đã bị trừ tài khoản 15000 nhưng không thấy tin nhắn phản hồi. Xin vui lòng giải đáp giúp tôi! cảm ơn nhiều!
 

admin

Staff member
GÂY DỰNG
Chương trình ALTP đã dừng và đóng cửa từ hơn 1 năm nay. Thông báo trên handheld.vn và đóng source cài đặt. Không hiểu sao bạn vẫn cài được?

Bạn nên cho biết cài đặt chương trình này từ source nào? Để chúng tôi tìm cách khắc phục. Và gửi series máy để chúng tôi gửi lại key đăng ký mà không phải nhắn tin.
 

colau412

NHẬP HỘI
Tôi vào Google và tải về, bây giờ tôi cũng quên đã tải từ đâu. Số IMEI máy tôi là: 357247030599944. Serial: 910kpxv059994 Xin cảm ơn!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top