Game: Another World v.1.0

ngheodoi

GÂY DỰNG
Requirements: Windows Mobile 5 Smartphone with QVGA. Works on HTC TyTN II.
Lưu ý: Download và copy folder vào smartphone storage card.
Link
http://rapidshare.com/files/21598228/Another_World_WM5SP.rar
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top