Game: Gameloft Brothers in Arms : Earned in Blood 3D

ngheodoi

GÂY DỰNG
Requirements: Smartphone & Portrait QVGA


Lưu ý: Ko cài trên thẻ nhớ ngoài mà cài Game trực tiếp vào máy mới chạy. :-S
Link:
http://www.filefactory.com/file/a0c8d59/n/Brothers_in_Arms_3D.rar
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top