Game: Hidden Expedition:Tita nic version 1.00

ngheodoi

GÂY DỰNG
Requirements:
Operating System
Windows Mobile® for Smartphone 2003
Windows Mobile® for Smartphone 2003SE
Windows Mobile® for Smartphone 5.0
Windows Mobile® 6 Standard
Color Screen
Native 176x220
Native 240x320 (QVGA)
Native 320x240 (QVGA Landscape)Link:
http://depositfiles.com/en/files/vcra442cj
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top