Game: High Seas: Guns & Gold v1.0.17

ngheodoi

GÂY DỰNG
Requirements: Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 6, Smartphone
Thể loại: Cướp biển >:)
Link
For 240x320 (portrait QVGA) SP: http://www.megaupload.com/?d=JZHS637W
For 320x240 (landscape QVGA) SP: http://www.megaupload.com/?d=MUDVLFDB
For 176x220 (portrait QQVGA) SP: http://www.megaupload.com/?d=HAFSMX9Y
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top