Game mới ! Resco Seal Ball

ntnam1972

GẮN KẾT
GÂY DỰNG

karlmarx

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Sao chả bác nào mặn mà với trò chơi này nhỉ, nó cũng không tệ lắm mà.
Kèm cái ảnh cho các bác lười vào trang chủ xemThe ball enters the game with a service so that it flies over the net to the opponents court half. Your opponent has max. 3 bounces to return the ball to your court half. The game is over as soon as the ball touches the ground or the player touches the ball more than 3 times in sequence. The match continues until a score of 21 is reached, the player to reach that score as first wins.
Controls:

to control your seal player use the predefined keys or move your stylus over the display.
Features:

* Highly addictive.
* High quality realistic rendered 3D graphics
* VGA resolution (640*480)
* Realistic sounds and effects
* 2 game modes: arcade / tournament
* 3 computer opponent skill levels in the arcade mode: easy, medium, hard
* 9 different trophies to be won in the tournament mode: you play against different opponents with different skill levels.
* The ambient light changes for different times of the day.
* Possibility to manually set the time of day.
* 4 display modes: right handed landscape (VGA), left handed landscape (VGA) , right handed landscape, left handed landscape,
* Simple and enjoyable stylus and/or buttons control


Cần đồ chơi thì cứ liên hệ em nhé.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top