Game: The Sims Pool v1.0

ngheodoi

GÂY DỰNG
Requirements: Windows Mobile 5 Smartphone and Windows Mobile 6 Standard; 320x240 (landscape). Tested on MotoQ và HTC S710 Vox
Link:
http://rapidshare.com/files/205822373/thesimspool.CAB
or
http://www.easy-share.com/1903906785/thesimspool.CAB
 

hduc1989

MÁY HỎNG
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Trò này đã chơi! Cũng được.!..............................
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top