Giải pháp đơn giản để chơi Game Flash trên PPC

nncuong

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#1
Trước đây có một bạn hỏi có trờ chơi Chinh phục tình yêu trên PPC không. Không hiếu sao vợ tôi cũng nghiện trò này nên cứ giành LT của mình. Tôi quyết định tìm cách chơi flash trên PPC. Về lý thuyết thì chỉ cần file *.swf và trình flash player là đủ. Nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cuối cùng tôi tìm thấy 1 giải pháp cực đơn giản:
1. Trước hết bạn cần cài plug-in cho pie
http://www.adobe.com/products/flashplayer_pocketpc/
2. Sau đó thì phải lấy file *.swf
Mở vào trang có game flash (vd trochoiviet.com), sau đó vào IE Cache để lấy file *.swf
3. Sửa file html có chứa file *.swf

<html>
<head>
<TITLE>header</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
</HEAD>
<BODY BACKGROUND="themes/trochoiviet/images/bg.gif" LEFTMARGIN=0 TOPMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>

<p>
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
WIDTH="550"
HEIGHT="400"
id="Chinhphucaitinh"
ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="chinhphucaitinh.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=High>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#000000>
<PARAM NAME=menu VALUE=false>
<EMBED src="chinhphucaitinh.swf"
quality=High
bgcolor=#000000
WIDTH="550"
HEIGHT="400"
NAME="Chinhphucaitinh"
ALIGN=""
MENU=false
TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</EMBED>
</OBJECT>
</p>

</body>
</html>
4. Bây giờ thì có thể chạy thử
File attch dưới đây là trò Chinh phục tình yêu
 

haifangshi

Hoa Phượng Đỏ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#5
Sao em cài Flashplayer for pocket rồi copy cái file chinhphucaitinh.swf vào SD mà không chạy được nhỉ ?

Khi cài Flashplayer xong không thấy có biểu tượng của nó đâu cả ?

Có phải copy ChinhPhucTinhYeu.htm vào cùng không bác ?
 
#6
Mấy bác phức tạp hóa vấn đề.

1. Cần cài Flash plugin của Adobe vào để máy có thể chạy được SWF.

2. Dùng 1 chương trình nào đó chạy FLASH như Bryth Flash Player hay PFlash Player hay Flash Player 0.1b để chạy file SWF.

Có bài hướng dẫn về mấy cái này rồi thì phải. Tìm kĩ đi.
 

Mog

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#7
Mog thấy chạy flash trên PPC rất chậm. Chỉ mấy file nhỏ thì được chứ mấy file to thì chạy giật tứ tung
 

Bài viết cần bạn xem thêm

E không đấu giá topic này nhưng đi qua thấy có sự không rõ ràng nên em post lên đây để mod xem và chuyển thông tin tới toàn thể thành viên để việc đấu giá hàng Ref & New ở box Đấu giá được rõ ràng và minh bạch hơn...

https://www.handheld.com.vn ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top