Giàn khoan PV Drilling II đã xong, cổ phiếu tăng giá này

Các thớt khác của VNOG

VNOG

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ngày 9-9-2009 tại Singapor, tổ hợp Keppel FELS đã bàn giao cho PV Drilling, giàn khoan PV Drilling II sẽ được xử dụng ngay vào cuối tháng nay để khoan. Sau đây là một vài hình ảnh
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top