Giàn khoan PV Drilling II đã xong, cổ phiếu tăng giá này

Các thớt khác của VNOG

VNOG

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ngày 9-9-2009 tại Singapor, tổ hợp Keppel FELS đã bàn giao cho PV Drilling, giàn khoan PV Drilling II sẽ được xử dụng ngay vào cuối tháng nay để khoan. Sau đây là một vài hình ảnh
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top