giao diện HHVN bị biến dạng

Các thớt khác của rockdanh

rockdanh

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
nhờ các mod xem lại, không biết tại sao 2 ngày nay giao diện HHVN bị biến dạng rất khó xem khi sử dụng Chrome (IE hoặc Firefox bình thường)
 

rockdanh

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
chỉ biến dạng khi sử dụng Chrome chứ sử dụng IE hoặc FireFox thì vẫn bình thường. Hình ảnh Giao diện HHVN nó biến dạng như thế này đây:

 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top