HỎI / ĐÁP Giúp cài đặt 3G cho HTC – Advantage X7500 Athena

n7qtkd09

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Không biết sao con Athena hôm nay dỡ chứng hổng chịu vào 3G, chỉ Edge thôi thế mới đau, đã vọc đủ kiểu và reset nhưng hổng ăn thua, pro nào biết chỉ giúp cách setup với.
Than'k nhiều nhiều lắm.
 

hominh0511

NHẬP HỘI
Hướng dẫn cài đặt 3G:
Bước 1: Chọn mạng:
Start -> Settings -> Chọn tab Personal -> Phone -> Band:
- Select your network type: WCDMA
- Select your GSM/UMTS band: UMTS(2100+,,,)
-> OK
Bước 2: Cài đặt cấu hình 3G (v-internet)
Start -> Settings -> Connections: -> Advanced Network: Tick vào ô Turn on HSDPA
-> Connection Setup -> Menu: Bỏ dấu tick ở mục Enable Auto
Configuration -> OK
-> Connections -> Advanced -> Select Network: Trong mục: Programs that automatically connect to the Internet should connect using: Chọn New…: Trong mục Enter a name for these settings: VM3G -> OK -> Edit… -> New…: Trong mục Enter a name for the connection: VM3G Select a modem: Cellular line (GPRS,3G)
-> Next -> Access point name: v-internet -> Finish -> OK -> OK
Bước 3: Cài đặt cấu hình streaming cho dịch vụ Mobile TV:
Start -> Programs -> Streaming Media -> Menu -> Options: tab Playback mục Media Buffer: 10 seconds Networks:
- Connect via: VM3G
- UDP port range: From: 1024 To : 65535
-> OK
 

n7qtkd09

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Hướng dẫn cài đặt 3G:
Bước 1: Chọn mạng:
Start -> Settings -> Chọn tab Personal -> Phone -> Band:
- Select your network type: WCDMA
- Select your GSM/UMTS band: UMTS(2100+,,,)
-> OK
Bước 2: Cài đặt cấu hình 3G (v-internet)
Start -> Settings -> Connections: -> Advanced Network: Tick vào ô Turn on HSDPA
-> Connection Setup -> Menu: Bỏ dấu tick ở mục Enable Auto
Configuration -> OK
-> Connections -> Advanced -> Select Network: Trong mục: Programs that automatically connect to the Internet should connect using: Chọn New…: Trong mục Enter a name for these settings: VM3G -> OK -> Edit… -> New…: Trong mục Enter a name for the connection: VM3G Select a modem: Cellular line (GPRS,3G)
-> Next -> Access point name: v-internet -> Finish -> OK -> OK
Bước 3: Cài đặt cấu hình streaming cho dịch vụ Mobile TV:
Start -> Programs -> Streaming Media -> Menu -> Options: tab Playback mục Media Buffer: 10 seconds Networks:
- Connect via: VM3G
- UDP port range: From: 1024 To : 65535
-> OK

Vẫn chưa được bạn ơi, hình như còn thiếu gì gì nữa thì phải ....!
 

davidtran

NHẬP HỘI
<u><i><b>chao cac Bac ,xin cac bac huong dan cho minh cach gan the nho memory card vao nay htc x7500,va xin chi dan cu the tung buoc de up rom cho may nay thanh that cam on nhieu</b></i></u><br>
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top