Giúp cài đặt GPRS cho MDAII?

ZeroCool09

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
vermouth said:
Mobiphone, chi cài chi tiết dùm, do mới sử dụng, cám ơn nhiều!!!!!
bạn chịu khó search lại các bài viết cũ là tìm thấy, vấn đề này đã được đề cập nhiều rồi

p/s : ôi, tiếng Việt và người sử dụng tiếng Việt..... :(( :((
 

BUI VAN DUNG

Super Moderator
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Vào: Start - Setting - Conections - (My ISP) chọn Add New Modem Conection và vào thông số sau:
- Enter a name for the Conection: " Đặt tên cho kết nối "
- Select a Modem: Chọn "Callular Line (GPRS)"
- Acess point Name: Chọn "m-wap"
- User name: mms
- Pass Word: mms
Chọn Finish là xong !
Ở phần : Setup My Proxy Server:
Bạn check vào hai mục sau:
- "This network connects to the internet"
- "This network user a proxy server to connect to the internet"

Sau đó bấm vào nút "Advance"
Trong phần HTTP: Bạn gõ: 10.1.10.41
Trong phần Port hiện lên sau khi chọn vào HTTP: bạn gõ 3128
Chọn Finish là xong !
Quá trình cài đặt đã xong - Chúc bạn thành công.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi các mod,
SP e thắng trong phiên đấu giá này https://www.handheld.com.vn/threads/khoi-diem-0d-ban-phim-co-keychron-k1.604456/ có vấn đề trong tuần đầu sử dụng, nhưng khi liên hệ chủ phiên đg nick @thanhle78 để tìm c ...
Top